Choroby Psychika a stres Zdravie

Liečba bipolárnej poruchy: Čo by ste mali vedieť, aby ste zvládli svoje príznaky?

bipolárna porucha

Liečba bipolárnej poruchy zvyčajne zahŕňa kombináciu psychoterapie a liekov. Tu je prehľad odporúčaných liekov, terapií a iných spôsobov liečby symptómov bipolárnej poruchy. Ľudia s touto poruchou sú buď úplne v pohode, depresívni, alebo v zmesi depresívnych a optimistických nálad. A čo je najdôležitejšie, za predpokladu správnej diagnózy, liekov a terapie môžu mnohí dosiahnuť stabilný a plnohodnotný život. Prečo vznikajú tieto mylné predstavy o živote s extrémnymi vzostupmi a pádmi?

Čo znamená byť bipolárny?

Bipolárna porucha je stav duševného zdravia charakterizovaná nezvyčajnými zmenami nálady, energie, úrovne aktivity, koncentrácie a neschopnosťou vykonávať každodenné úlohy. Nálady sa môžu pohybovať od extrémnych (mánia alebo hypománia), keď sa cítite extrémne nabití energiou, povznesení alebo nezvyčajne podráždení, až po z opačného spektra (depresie), ktoré môžu viesť k smútku, ľahostajnosti alebo beznádeji. Aj keď je bipolárna porucha celoživotným stavom, je možné zvládnuť zmeny nálady a ďalšie príznaky dodržiavaním liečebného plánu, ktorý vo väčšine prípadov zahŕňa lieky a psychoterapiu.

Vo všeobecnosti je bipolárna porucha oveľa lepšie kontrolovaná, ak je liečba kontinuálna a prispôsobená každej osobe, pretože ľudia reagujú na liečbu rôznymi spôsobmi. Kombinácia psychoterapie a liekov spolu, má tendenciu byť účinnejšia.

Diagnostika bipolárnej poruchy

Väčšina prípadov bipolárnej poruchy sa dá zaradiť do troch hlavných kategórií, ktoré sú:

Bipolárna porucha I

Je charakterizovaná stavmi mánie, ktoré trvajú najmenej sedem dní a často vyžadujú hospitalizáciu. Nasledujúce depresívne stavy môžu trvať až dva týždne. Keď sa tieto príznaky vyskytnú súčasne, hovoríme o zmiešaných stavoch.

Bipolárna porucha II

Je definovaná vzorom depresívnych a hypomaniackých stavov. Hypománia je stav zvýšenej nálady, ktorý prináša zvýšenú energiu, vzrušenie a nadmerné rozprávanie. Mánia nie je taká intenzívna ako v prípade bipolárnej poruchy I, ale depresívne stavy sú závažné a môžu trvať dlhšie.

Cyklotymická porucha (tiež nazývaná cyklotýmia)

Je charakterizovaná obdobiami hypomaniackých a depresívnych symptómov trvajúcich najmenej 2 roky (1 rok u detí a dospievajúcich). Symptómy neplnia diagnostické kritériá pre hypomaniackú ani depresívny stav. Niektorí ľudia môžu pociťovať symptómy podobné bipolárnej poruche, ktoré nespadajú do uvedených kategórií a sú označované ako iné špecifikované a nešpecifikované bipolárne a súvisiace poruchy.

Hoci sa tieto kategórie môžu zdať ľahko rozoznateľné, stanovenie diagnózy bipolárnej poruchy môže byť komplikované. Ľudia, ktorí trpia bipolárnou poruchou, často vyhľadávajú pomoc v čase svojho oslabenia, preto je dôležité podrobiť ich dôkladnej anamnéze, aby sa vylúčilo zamieňanie bipolárnej poruchy za depresiu.

bipolárna porucha príznaky

Bipolárna porucha a súvisiace komorbidity duševného zdravia

Spolu s depresiou môže asi 92 % ľudí s bipolárnou poruchou počas svojho života zažiť aj ďalšie psychiatrické poruchy, ktoré môžu značne komplikovať diagnostiku. Medzi ne patria:

Závislosť

Bipolárna porucha má najväčšiu pravdepodobnosť výskytu súčasne s zneužívaním alkoholu alebo drog zo všetkých psychiatrických stavov. Pre ľudí s bipolárnou poruchou je mimoriadne dôležité vyhnúť sa užívaniu látok. Môže to ovplyvniť priebeh ochorenia a pre mozog je to naozaj náročné. Obmedzenie alebo úplné vynechanie užívania alkoholu/drog môže byť mimoriadne dôležité, pretože kombinácia bipolárnej poruchy s užívaním alkoholu/drog môže zhoršiť závažnosť oboch stavov.

Posttraumatická stresová porucha (PTSD)

Môže sa vyvinúť po skúsenosti s významnou traumatickou udalosťou. Ľudia s depresiou alebo bipolárnou poruchou majú väčšiu pravdepodobnosť vzniku PTSD – jednak preto, že porucha nálady zvyšuje riziko traumatických udalostí a jednak preto, že zvyšuje pravdepodobnosť, že osoba, ktorá zažije traumatickú udalosť, vyvinie PTSD.

Úzkosť

Je bežné, že ľudia s bipolárnou poruchou trpia aj úzkostnými poruchami.

Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)

Bipolárna porucha a ADHD majú symptómy, ktoré sa často prekrývajú, čo môže spôsobovať problémy pri ich odlišovaní. Obidve poruchy môžu spôsobovať ťažkosti so sústredením, ľahkou rozptyľujúcnosťou, podráždenosťou a rýchlym prejavom reči. Mnohí ľudia s bipolárnou poruchou tiež trpia ADHD.

Poruchy príjmu potravy

Bulímia alebo nárazové prejedanie sa môžu tiež vyskytovať u ľudí s bipolárnymi poruchami.

Liečba

Najlepšie výsledky pri liečbe bipolárnych porúch sa zvyčajne dosahujú kombináciou liekov a terapie.

Lieky

Pre bipolárnu poruchu typu I je lítium stále považované za prvú voľbu pre stabilizáciu nálady, ale v posledných rokoch existuje mnoho ďalších liekov, ktoré sú účinné pri liečbe bipolárnych porúch okrem lítia. Stabilizátory nálady sú najčastejšie predpísaným typom liekov pri liečbe bipolárnej poruchy. Antipsychotiká a v menšom rozsahu aj antidepresíva môžu byť tiež indikované. Mnohé antipsychotiká sú schválené na stabilizáciu nálady.

Nájsť správne lieky môže byť niekedy proces skúšania a omylu, ktorý si vyžaduje trpezlivosť, pretože niektoré lieky potrebujú týždne alebo dokonca mesiace na dosiahnutie plného účinku. Lekári zvyčajne menia iba jeden liek, aby bolo ľahšie zistiť, ktoré lieky pomáhajú zmierniť symptómy s čo najmenšími nepríjemnými vedľajšími účinkami. Aj keď dosiahnete ideálnu kombináciu, starnutie a meniace sa príznaky môžu vyžadovať zmeny.

Nikdy nevykonávajte zmeny na liekoch sami a neprerušujte liečbu bez konzultácie s lekárom. Prerušenie užívania liekov môže spôsobiť abstinenčné príznaky alebo zhoršenie alebo návrat vašich symptómov. Môže to viesť k veľkej depresii, pocitom samovraždy alebo prechodu do manických alebo hypomanických stavov. Ak máte pocit, že potrebujete zmenu, neváhajte kontaktovať svojho lekára.

psychoterapia

Psychoterapia

Pri liečbe bipolárnych problémov sa môže ukázať viacero typov terapie ako užitočných.

Interpersonálna a sociálna rytmická terapia sa sústreďuje na stabilizáciu denných rytmov, keďže dodržiavanie konzistentnej rutiny v spánku, stravovaní a cvičení môže pomôcť regulovať vaše nálady.

Kognitívno-behaviorálna terapia. Identifikácia nezdravých, negatívnych presvedčení a správania a ich nahradenie zdravými, pozitívnymi alternatívami môže pomocou identifikovať faktory spúšťajúce vaše bipolárne epizódy. Okrem toho sa naučíte efektívne stratégie na zvládanie stresu a riadenie nepríjemných situácií.

Dialektická behaviorálna terapia: Kombinácia individuálnej a skupinovej terapie učí zručnosti v uvedomení a schopnosti prijímania, ako napríklad schopnosť pozorovať myšlienky, emócie a pridružené fyzické pocity zo vzdialeného hľadiska bez negatívneho súdenia.

Psychoedukácia. Učenie sa o bipolárnej poruche pre vás a vašich blízkych môže pomôcť lepšie pochopiť tento stav. Získané znalosti vám môžu pomôcť získať adekvátnu podporu, identifikovať problémy, vypracovať plán na prevenciu zhoršenie príznakov a dodržiavať liečbu.

Rodinná terapia. Podpora a komunikácia v rámci rodiny vám môžu pomôcť dodržiavať liečebný plán a pomôcť vám a vašim blízkym rozpoznať a zvládnuť varovné príznaky zmien nálady.

Alternatívne liečby bipolárnej poruchy

Prírodné doplnky

Niektorí zvažujú liečbu svojich symptómov bylinkami (napríklad šalvia), doplnkami stravy (ako vitamín D) a/alebo omega-3 mastnými kyselinami, ale výskum ich účinnosti je zatiaľ nejednoznačný. Ak zvažujete alternatívne prístupy, je dôležité konzultovať so svojím lekárom, pretože bipolárna porucha je progresívne ochorenie a môžu byť nebezpečné, ak nie sú schválené.

Kanabis a bipolárna porucha

Mnohí s bipolárnou poruchou tvrdia, že kanabis pomáha zmierniť depresívne aj manické symptómy, údajne účinnejšie ako tradičné lieky, a pomáha zmierniť nepríjemné vedľajšie účinky týchto liekov. Ak zvažujete kanabis, je dôležité konzultovať so svojím lekárom.

Zdroje:

https://www.nimh.nih.gov/health/publications/tips-for-talking-with-your-health-care-provider

https://www.nimh.nih.gov/health/find-help

Pavol

Pavol

About Author

Venujem sa zdravému životnému štýlu už viac ako 10 rokov. Rád skúšam nové veci a získavam nové skúsenosti. S informáciami sa rád podelím a tešíme ma, že môžem pomôcť niekomu ďalšiemu.

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Ďalšie podobné články

Spirulina a jej účinky na detox organizmu.
Detox Krása Prírodná lekáreň Superpotraviny Výživové doplnky Zdravie

Spirulina účinky – 10 zdravotných benefitov spiruliny, ktoré musíte spoznať

Spirulina je riasa, ktorú môžu konzumovať nielen ľudia, ale aj zvieratá. Je bohatá na celý rad vitamínov a minerálov nevyhnutných
kurkuma najzdravšie korenie na svete
Detox Koreniny Potraviny Prírodná lekáreň Superpotraviny Zdravie

Kurkuma – zlato medzi korením

Kurkuma je rastlina z čeľade zázvorovitých, ktorá sa používa ako korenie. Kurkuma kvet je hlavná časť rastliny, a jej koreň